กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565 (วิชาวิทยาศาสตร์)

 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทดสอบระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates