กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565

 
เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้มอบหมายให้คณะผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้นำยุวกาชาด โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 
 
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงอาหารเก่า โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยยั้ง
 
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวคลองสวนหมาก อุทยานแห่งชาติคลองลาน
 
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates