การอบรมแกนนำ และค้นหากลุ่มเสี่ยงในกลุ่มประชากรหลัก ประจำปี 2567

 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำ และค้นหากลุ่มเสี่ยงในกลุ่มประชากรหลัก ประจำปี 2567 มีแพทย์หญิงพจนีย์ วัชรกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพรานกระต่าย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates