กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาภาวะซีดจางหรือโลหิตจาง และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (PHV)

 
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 งานอนามัย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพรานกระต่าย ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาภาวะซีดจางหรือโลหิตจาง และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (PHV) แก่นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 5 เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและคัดกรองภาวะซีดจางหรือโลหิตจางแก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates