นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมการประกวดประดิษฐ์กระทงลอย

 
 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำนักเรียนร่วมการประกวดประดิษฐ์กระทงลอย จัดโดย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย เพื่อการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลอยกระทง ณ ศาลาการเปรียญวัดกุฎิการาม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates