การอบรมและทบทวนความรู้แก่นักเรียนในการสอบธรรมศึกษา

 
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักเรียนวัดไตรภูมิ แม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการอบรมและทบทวนความรู้ให้นักเรียนในการสอบธรรมศึกษาแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเตรียมสอบธรรมศึกษาต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates