วันนวมินทรมหาราช

 
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส “ วันนวมินทรมหาราช ”
มีนายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย
 
 
 
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” ซึ่งหมายถึง วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ ๙ ผู้ยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อความอยู่ดีกินดีและความผาสุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาชนบท การชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา ศาสนา การเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ รวมถึงด้านการแพทย์และการสาธารณสุขด้วย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขหลายโครงการ แสดงถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัย โดยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในทุกถิ่นฐาน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates