คณะครูรับการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM41 Model ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 3

 
วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางละมูล เหล่าทอง นายเทพพงษ์ ธวัชบัณฑิต และนายกนกชัย มาลัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ร่วมเป็นกรรมการในการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM41 Model ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 3 มีนางสาวลำจวน คำบรรลือ นางจุฑารัตน์ ใจหงอก นางสาวชุติมา วงษ์เขียด และนางสาวอารวีร์ อดิเรก เข้ารับการประเมิน การนี้ มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates