กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560(เพชรรัชภาคิน ๔๖)

 
ปัจฉิมนิเทศเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการอวยพรแก่ผู้ที่จะจบการศึกษา
และจะออกจากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อแสดงถึงความรัก ความผูกพันธ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่อยู่ในรั้วแดงดำ
ระหว่างครู ศิษย์ เพื่อนๆ และรุ่นน้อง จึงเกิดงานที่เรียกว่า "ปัจฉิมนิเทศ" ซึงเป็นวันที่น่ายินดีและน่าเศร้าใจไปพร้อมๆกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates