วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ธนาคารออมสิน  ได้มอบรางวัล "ธนาคารรักการออมยอดเยี่ยม" ให้กับโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อเป็นการแสดงว่า นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้นิสัยรักการออม และรู้จักวางแผนการใช้จ่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง  

 

 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประชุมวางแผน เตรียมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

นำโดย นายสอิ้ง  กันยะมูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมแล้วสำหรับการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 นี้

 

นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประกอบด้วย

  1. นาย อิทธิฤทธิ์ ศรีโตนด ม.6/4

2. นาย วราวุธ โมลาลาย ม.6/4

  3. นาย สิทธิเดช กนกสิงห์ ม.6/4

  4. นาย นันทวัฒน์ กลิ่นจัน ม.6/4

  5. นาย โชคชัย นาคทรัพ ม.6/5 

เข้าร่วมประกวดวงดนตรี ในรายการ Hotwave Music Awords และผ่านการคัดเลือกให้เข้าไปเล่นในรอบต่อไป

ขอกำลังใจร่วมเชียร์พวกเราได้ทางแฟนเพจ www.facebook.com/hotwavemusicawards/ ให้เข้ารอบลึกๆ

และคว้ารางวัลให้กับโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ของเราด้วยนะครับ

 

 

ตัวแทนนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับคณะสงฆ์ภาค 4 ประจำปี พ.ศ.2561

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates