การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

 
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 มีนายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมนายวิษณุพร อินทพงษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมนึก ถาวร กรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates