ค่ายพลศึกษาส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอล

 
 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 และ 4/6 เข้าร่วมค่ายพลศึกษาส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอล มีคณะครู และนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 และโดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates