ผู้อำนวยการฯ เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance agreement) ประจำปีงบประมาณ 2566

 
วันที่ 14 กันยายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance agreement) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานการประเมินฯ พร้อมด้วยนายเผดิม รัตถา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวธราภรณ์ สีม่วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates