การอบรมความรู้เกี่ยวกับภัยจากความรุนแรงที่เกิดจากยาเสพติดและอบายมุข และตรวจคัดกรองสารเสพติด

 
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับภัยจากความรุนแรงที่เกิดจากยาเสพติดและอบายมุข และตรวจคัดกรองสารเสพติด ณ ห้อง โสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates