การนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อม ดร.ไพรินทร์ เหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มี คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ต้อนรับร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates