การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2565

 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2565 มี ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม หัวหน้าสนามสอบฯ เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ การนี้ มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการคุมสอบ เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบแนวทางการดำเนินการสอบดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ทั้งนี้ นำคณะผู้สังเกตการณ์สอบเข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของสนามสอบโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมกำกับ ติดตามการสอบให้เรียบร้อยเป็นไปตามแนวปฏิบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates