ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และตรวจ คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

พิมพ์

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 งานอนามัย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับ โรงพยาบาลพรานกระต่าย และสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็ม 2 และ 3 แก่นักเรียนที่มีประสงค์ฉีดวัคซีน พร้อมกันนี้ ได้มีบริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่บุคลากรและนักเรียนที่มีความประสงค์ตรวจคัดกรองดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT