Previous Next

เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกวันศุกร์

พิมพ์

   

   โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอชวนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหญิงและชาย แต่งกายด้วยผ้าไทยในทุกๆ วันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย และสนองนโยบาย สพม.41