งานก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ 101 ล./27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง :

 

        1. ประกาศโรงเรียนพรานกระต่าย

        2. เอกสารประกวดราคา

        3. บก.01

        4. โรงอาหารแบบ-101-ล._27-พิเศษ-ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษาแบบลงราคาปร.4ก

        5. โรงอาหารแบบ-101-ล._27-พิเศษ-ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษาแบบลงราคาปร.4ข

        6. โรงอาหารแบบ-101-ล._27-พิเศษ-ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษาแบบลงราคาปร.4พ

        7. โรงอาหารแบบ-101-ล._27-พิเศษ-ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษาแบบลงราคาปร.5

        8. โรงอาหารแบบ-101-ล._27-พิเศษ-ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษาแบบลงราคาปร.6

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2021 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates