การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 2565

พิมพ์

 

 …เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  เพื่อปรึกษา หารือ ข้อราชการสำคัญ และนโยบายจากฝ่ายบริหารที่นำสู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียน โดยมี ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในที่ประชุม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT