การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

พิมพ์

 

 …เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565 เพื่อปรึกษา หารือ ข้อราชการสำคัญ และนโยบายจากฝ่ายบริหารที่นำสู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียน โดยมี ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในที่ประชุม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT