โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม แนะแนวการศึกต่อ 2565

พิมพ์
 
...งานแนะแนวร่วมกับสภานักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม แนะแนวการศึกษาต่อ และรับสมัครนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2565
...มี ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู สภานักเรียน และผู้เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในครั้งนี้