สวัสดีปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565

พิมพ์

 

...เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ในนามโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 กับท่านนายอำเภอพรานกระต่าย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ในเขตอำเภอพรานกระต่าย คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลปีใหม่นี้

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT