เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ให้ความอนุเคราะห์ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียน

พิมพ์

 

 วันที่ 29 ตุลาคม เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ให้ความอนุเคราะห์ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน ในทุกจุดเสี่ยง เพื่อเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้งานอาคารสถานที่ ยังมีการจัดจุดบริการล้างมือ พร้อมสบู่เหลว บริเวณก่อนขึ้นอาคารเรียนทุกอาคาร เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT