เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ให้ความอนุเคราะห์ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียน

 

 วันที่ 29 ตุลาคม เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ให้ความอนุเคราะห์ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน ในทุกจุดเสี่ยง เพื่อเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้งานอาคารสถานที่ ยังมีการจัดจุดบริการล้างมือ พร้อมสบู่เหลว บริเวณก่อนขึ้นอาคารเรียนทุกอาคาร เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates