การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ วิทยฐานะ ชำนาญการ (ค.ศ.2)

พิมพ์

 

...เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ เกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะวิทยฐานะ ชำนาญการ (ค.ศ.2) มีคณะกรรมร่วมให้คำแนะนำ คือ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม นางพนิดา เกตุวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม มีข้าราชการครูเข้ารับการประเมิน คือ นายสุเทพ สอนนิล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT