การอบรมและสาธิตการเพาะเห็ดฟาง โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชร

 
 
...เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แก่ยุวกาชาดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียง
...ทั้งนี้ ได้รับเกียรติและความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดกำแพงเพชร
#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT
 
 
 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates