การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 
 
 
...เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดการประชุมบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานเพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates