การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2563 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 
 
 
...เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 งานสำนักงานและเลขานุการ กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อแจ้งและหารือข้อราชการสำคัญในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates