การประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องเกียรติยศ อาคารเรียน 3 งานแผนงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ ดำเนินการพิจารณางบประมาณ เพื่อดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในที่ประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact



© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates