ยินดีต้อนรับ คุณครูณัฐพล เต๋าทอง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

พิมพ์

 

...เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ ผอ.เผ่าชาย ชาญเชี่ยว พร้อมคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ในโอกาสเดินทางมาส่งคุณครูณัฐพล เต๋าทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ...โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง