ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

 
...เมื่อวันที่ 1 และ 8 กรกฎาคม 2563 งานแนะแนว โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน ตลอดจนการใช้ชีวิต ระเบียบ ข้อบังคับ และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญต่าง ๆ ของทางโรงเรียน
...ในการนี้ ยังจัดให้นักเรียนได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างกำลังใจแก่นักเรียน

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates