การรับรายงานตัว มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563

 

 
...เมื่อระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4
...การรับรายงานตัวนักเรียน จัดให้แต่ละห้องเหลื่อมเวลากันในการมาโรงเรียนเพื่อลดการร่วมกลุ่มของคนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือก่อนเข้ายังสถานที่รับรายงานตัว สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นไปตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19
 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2021 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates