การประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตพรานลานไทร ครั้งที่ 5/2562

 

.

...เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสหวิทยาเขตพรานลานไทร จัดการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตพรานลานไทร ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ เพื่อหารือ 1) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) การสอนเสริมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ติว O-NET) และกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ซึ่งจัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates