โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้กำหนดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates