แนะแนวการศึกษาต่อของสถาบันหลักของกองทัพอากาศ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สถาบันหลักของกองทัพอากาศ ประกอบด้วย โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ และโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ร่วมกับ งานแนะแนว โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ สำนักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates