ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates