ประชุมแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.21

พิมพ์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยนางสาวศิริกุล เก่าราชการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการประเมินดังกล่าว เพื่อเตรียมรับการประเมินในสิ้นปีการศึกษานี้