โครงการ “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์ เฉลิมสวัสดิ์สีมา พระบารมีเกริกก้องฟ้า ปกประชาราษฎร์ร่มเย็น

 


วันที่ 6-7 พ.ค. 2562โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดไตรภูมิ อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร โดยมี นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยผู้แทนท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates