สหวิทยาเขตพรานลานไทร จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนลานกระบือวิทยา

...เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนลานกระบือวิทยา ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประธานคณะกรรมการสหวิทยาเขตพรานลานไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประกอบด้วย โรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร โรงเรียนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา และโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตพรานลานไทร ครั้งที่ 2/2562 ขึ้น เพื่อดำเนินการประชุมในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่
นายสุรพล พิมพ์สอน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา
นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
2.ทบทวนความรับผิดชอบศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับสหวิทยาเขตพรานลานไทรของแต่ละโรงเรียน
3.การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉก.คศ.สพฐ.) ระดับสหวิทยาเขตพรานลานไทร
4.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สหวิทยาเขตพรานลานไทร
5.การจัดหารายได้เข้าสหวิทยาเขตพรานลานไทร เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสหวิทยาเขตพรานลานไทร

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates