ประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

พิมพ์

วันที่ 6 เมษายน 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำเนินการประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดห้องเรียนสำหรับแผนการเรียนต่าง ๆ พร้อมรับทราบข้อมูลการเตรียมตัวในวันมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่จะเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีสิทธิ์ได้การศึกษาที่มีคุณภาพตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง