ประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

วันที่ 6 เมษายน 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำเนินการประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดห้องเรียนสำหรับแผนการเรียนต่าง ๆ พร้อมรับทราบข้อมูลการเตรียมตัวในวันมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่จะเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีสิทธิ์ได้การศึกษาที่มีคุณภาพตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates