"โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562"เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562   โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นไปตามมาตรฐานการสอบ

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates