"ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.41"

 

 

...เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (จังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร) ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในการประชุมครั้งนี้ได้แสดงความยินดีกับ นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่สอบได้ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านมา และขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการอบรมเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และได้แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้เข้ารับตำแหน่งจากการโอนย้ายและตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา จำนวน 10 ท่าน โดยได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU กับผู้บริหารในครั้งนี้อีกด้วย จากนั้นกลุ่มงานทุกกลุ่มได้ดำเนินการแจงงานการปฏิบัติของแต่ละกลุ่มเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบการดำเนินงานของสำนักงาน และเพื่อรับนโยบายของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ไปปฏิบัติให้สอดรับกับการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อตัวนักเรียนอย่างสูงสุด...

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates