ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ครั้งที่ 1/2562

 

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายอานนท์ อภิชาติตรากูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ และทราบผลการดำเนินการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมา รวมทั้งขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการ กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยในการประชุมฯครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates