การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมจัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ของแต่ละกลุ่มภายใต้กรอบหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพ ด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9” ซึ่งการจัดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) เป็นการสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล และเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates