งานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับนางพรนภัส เรืองเวช และนายสุกรีย์ อุดคนดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับนางพรนภัส เรืองเวช และนายสุกรีย์ อุดคนดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแทนใจกันอย่างคับคั่ง นอกจากนี้งานในครั้งนี้ยังจัดขึ้นเพื่อเลี้ยงส่งครูต่างชาติ และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ครบระยะเวลา 1 ปี

.......

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates