กิจกรรมกีฬาต้านภัยเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ...โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยเอดส์ เปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อปลุกกระแสในการรณรงค์แก้ไขป้องกันโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก...

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates