งานประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศของ สพม. 41

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดการประชุมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศของ สพม. 41 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยมีผู้รับผิดชอบงานประสาสัมพันธ์ของโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพม. 41 เข้าร่วม ในการนี้ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมได้ร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศตามนโยบายของ สพฐ. และ สพม. 41

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates