โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม น้อมถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

พิมพ์

 

…เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมน้อมถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการก่อสร้างโดมเจ้าคุณทองดี และได้มอบโอวาทธรรมแก่ผู้ร่วมงาน ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT